Lainaa ilman tuloselvitystä: Onnistuuko se missään?

Lainahakemuksen liitteeksi pyydetään usein palkkakuittia tai muuta tositetta tuloista. Näistä lainan myöntävä taho voi varmistaa, että hakijan ilmoittamat tulotiedot pitävät paikkansa.

Lainaa voi kuitenkin saada joissain tapauksissa ilman liitteitä. Yleensä kyseessä on silloin pienempi pikalaina tai nosto jo olemassa olevalta luotolta.

Kilpailuta lainasi maksutta!

Miksi lainaa hakiessa pyydetään liitteitä?

Lainoja myöntävällä yrityksellä on velvollisuus selvittää hakijan taloudellinen tilanne mahdollisimman hyvin ennen lainan myöntämistä. Kun päätetään, myönnetäänkö haettu laina vai ei, hakijan tulotaso on yksi tärkeimmistä päätökseen vaikuttavista tekijöistä.

Pankkien ja rahoituslaitosten tavoitteena on välttää luottotappiota myöntämällä vain sellaisia lainoja, jotka hakijoiden on mahdollista maksaa takaisin. Vaikka kieltävä lainapäätös voi kirvellä, tämä palvelee myös lainan hakijoita.

Liian suuren lainan myöntäminen hakijan tuloihin ja maksuvaraan nähden voi johtaa ylivelkaantumiseen. Siten onkin kaikkien etu, että pankki tai rahoituslaitos kartoittaa lainanhakijan taloudellisen tilanteen mahdollisimman hyvin ennen lainan myöntämistä. 

Lainahakemukseen tulee merkitä omat tulot, ja useimmiten tämän tueksi tulee toimittaa vielä palkkakuitti tai muu tulotosite. Näin rahoituslaitos voi varmistua siitä, että annetut tiedot pitävät paikkansa.

Näin myönnetään vain tuloihin nähden sopivan suuruisia lainoja, joiden lyhentäminen ei laita taloutta liian tiukalle.

Liitteeksi voi kelvata myös muu kuin palkkakuitti

Aina säännölliset tulot eivät ole palkkatuloja, vaan ne voivat olla myös esimerkiksi eläkettä tai pitkäaikaisia tukia. Myös nämä voidaan hyväksyä tuloiksi, jolloin hakemuksen liitteeksi toimitetaan tosite näistä.

Lainaa hakiessa tärkeintä on se, että hakijan tulot ovat riittävän suuret haettavaan lainaan nähden. Tulojen on oltava myös säännölliset siten, että hakijalla on edellytykset hoitaa lainan takaisinmaksu koko laina-ajalta.

Siten myös eläkeläinen, opiskelija tai työtön voivat saada lainaa, kunhan lainasumma on omiin tuloihin nähden sopiva. Lainan voi saada myös silloin, kun työsuhde on osa-aikainen tai määräaikainen, jos tulot riittävät lainan takaisinmaksuun koko laina-ajan.

Voiko lainaa saada ilman tuloselvitystä?

Lainaa voi saada myös kokonaan ilman tuloselvitystä, mutta silloin kyseessä on yleensä pienempi lainasumma. Ilman tuloselvitystä myönnettävät lainat ovatkin yleensä pieniä pikalainoja, jotka maksetaan takaisin melko nopealla aikataululla.

Jos lainaa haetaan tuhansia euroja, pyydetään tulotositteet oikeastaan aina. Näin lainanmyöntäjä voi varmistua siitä, että tulot riittävät lainanlyhennysten hoitamiseen.  

Joskus voi selvitä ilman tuloselvitystä myös silloin, kun lainaa on haettu ja saatu jo aiemmin samasta paikasta. Jos on hakenut joustoluottoa lainan sijaan, voi omalta joustoluotolta nostaa rahaa silloin, kun sitä tarvitsee, eikä noston tekeminen edellytä uutta tuloselvitystä.

Liitteet toimitetaan sähköisesti

Vakuudetonta lainaa haetaan netin kautta, ja myös liitteet toimitetaan sähköisesti. Mikäli lähtee hakemaan isompaa lainasummaa, kannattaa varata palkkakuitti tai muu tulotosite jo valmiiksi saataville sähköisessä muodossa.

Näin hakemukseen tulee täytettyä oikeat tulotiedot, ja liitteet pääsee toimittamaan pyydettäessä nopeasti. Jos tavoitteena on saada lainaa ilman liitteitä, on vaihtoehtoina vain pienemmät pikalainat.

Kilpailuttaessasi lainat voit kiinnittää huomiota myös lainanmaksuun liittyvään lisätyöhön. Tämä voi olla fiksua ottaa huomioon esimerkiksi lainakoron ohella.

Kilpailuta lainasi maksutta!

Scroll to Top