Lainan korko

Lainan korko on lainan merkittävin kulu, joka täytyy aina ottaa huomioon lainaa hakiessa. Korko määräytyy yleensä sekä markkinatilanteen että hakijan oman taloudellisen tilanteen mukaan.

Asuntolainoissa ja muissa vaihtuvakorkoisissa lainoissa lainasta peritään marginaali ja viitekorko. Kiinteäkorkoisessa lainassa, kuten monissa vakuudettomissa lainoissa, korko taas on aina kiinteä ja se määritetään puhtaasti hakijan mukaan.

Tällä sivulla vastaamme yleisimpiin kysymyksiin lainan korkoihin liittyen ja avaamme korkovertailun perusteita.

Kilpailuta lainasi maksutta!

Mitä lainan korko tarkoittaa?

Korko on lainasta maksettava kulu pankille tai luotonmyöntäjälle. Sitä vastaan, että saat lainarahaa käyttöösi, tulee sinun maksaa siitä korkoa eli lisähintaa takaisinmaksuvaiheessa. Kyseessä on siis käytännössä hinta lainarahalle.

Korko määritellään tyypillisesti prosentuaalisena osuutena lainasummasta. Esimerkiksi 10 %:n korko 1 000 eurosta tarkoittaisi, että maksat 1 vuodessa korkoa yhteensä 100 euroa. 1 000 euron lainasta maksetaan tällöin takaisin kuukausieriksi jaettuna 1 100 euroa.

Lainan korko on pankin tai luotonmyöntäjän palkkio, joka korvaa myös mahdollisia asiakkaiden luottotappioita. Kun joku asiakas ei pystykään maksamaan lainaansa takaisin, voi tästä syntyä luottotappiota eli pankki ei saakaan lainaamiaan rahoja takaisin. Tästä syystä koron suuruuteen vaikuttaa myös se, kuinka riskialttiina asiakkaana lainaajaa pidetään.

Miten lainan korko määritetään?

Lainan korkoon vaikuttaa aina usea asia. Pohjana on aina tavalla tai toisella keskuspankkien noteeraama viitekorko, mutta esimerkiksi vakuudettomissa lainoissa isompi merkitys on hakijan taloudellisella tilanteella.

Korko määräytyy tietyn viitekoron sekä lainanmyöntäjän marginaalin perusteella. Mitä riskialttiimmasta lainasta ja lainaajasta on kyse, sitä isompaa marginaalia lainanmyöntäjä perii. Kääntäen mahdollisimman turvallisen ja vakaan lainan korkomarginaalikin on pienempi.

Lainan korkoon vaikuttaa:

  • Viitekorko: Esimerkiksi Euribor 12kk, joka on Euroopan keskuspankin noteeraama markkinakorko, jota eri pankit ympäri Euroopan käyttävät pohjakorkonaan. Vaihtuvakorkoisessa lainassa tämä voi muuttua lainasuhteen aikana, kiinteäkorkoisessa lainassa vaikuttaa sen hetkinen hintataso.
  • Lainanmyöntäjän marginaali: Marginaali perustuu luotonmyöntäjän tekemään riskiarvioon sekä tuottotasoon. Vakuudettomissa lainoissa marginaalit ovat korkeampia kuin vakuudellisissa.

Lainan korko voi olla joko vaihtuvakorkoinen tai kiinteäkorkoinen. Jos laina on vaihtuvakorkoinen, viitekoron muutokset vaikuttavat maksettavaan korkoon. Jos taas korko sovitaan kiinteäksi, ilmoitetaan se ilman viitekorkoa kiinteänä korkona.

Lainan korko ilmoitetaan aina vuosikorkona, jota kutsutaan myös lainan nimelliskoroksi. Joskus lainan korko voidaan poikkeuksellisesti ilmoittaa myös kuukausikorkona, mutta tämä on harvinaisempaa.

Koron määrittely tapahtuu lainahakemuksen perusteella

Lopullinen henkilökohtainen maksettava korko marginaaleineen määritetään lainahakemuksen perusteella. Lainahakemuksella kartoitetaan hakijan taloudellista tilannetta ja elämäntilannetta.

Kärjistettynä:

Mitä isommat tulot ja vakaampi elämäntilanne, sitä edullisemmalla korolla lainaa voi saada. Mitä pienemmät tulot ja epävakaampi elämäntilanne, sitä isompaa lainakorkoa peritään.

Suomessa on myös käytössä luottotietojärjestelmä, joka pitkälti evää maksuhäiriömerkinnän saaneen mahdollisuuden saada lainaa. Jos luottotiedot eivät ole kunnossa, eivät isotkaan tulot auta saamaan esimerkiksi vakuudetonta lainaa. Nykyisin maksuhäiriömerkintä poistuu aiempaa nopeammin, joten luottotiedot on helpompi saada takaisin kuin aiemmin.

Korko ei ole ainut lainakulu

Korko on yleensä lainan merkittävin kulu, muttei kuitenkaan ainut. Koron ohella lainasta peritään lähes aina myös kuukausittaisia lainanhoitokuluja ja usein myös lainan perustamismaksu.

Kaikki lainakulut yhdessä lasketaan mukaan lainan todelliseen vuosikorkoon. Se sisältää siis sekä lainan nimelliskoron että kaikki mahdolliset lisäkulut.

Kun haluat vertailla eri lainatarjouksia keskenään, kannattaa ehdottomasti vertailla aina todellista vuosikorkoa. Se on kaikista reiluin mittari lainan kaikkien korkojen ja kulujen todelliseen vertailuun.

Kilpailuttamalla lainat voit edesauttaa sitä, että saat parhaan mahdollisen koron. Helpoiten kilpailutus tehdään nykyaikaisen kilpailutuspalvelun kautta, jolloin hommaa ei tarvitse tehdä manuaalisesti.

Scroll to Top