Luottotietolaki

Uusi luottotietolaki tuli voimaan 1.12.2022. Lakiuudistuksen suurin muutos on maksuhäiriömerkinnän poistumisen nopeutuminen. Uudistuksen myötä jokainen velka käsitellään omanaan, eivätkä uudet merkinnät vaikuta aiempien säilymiseen.

Kilpailuta lainasi maksutta!

Uusi luottotietolaki helpottaa velallisten asemaa

Luottotietolain uudistus toi velallisten asemaan useita helpotuksia. Uudistuksen myötä maksuhäiriömerkinnät poistuvat jo kuukauden kuluessa siitä, kun koko velka on maksettu ja siitä on rekisteröity tieto luottotietorekisteriin

Koska maksuhäiriömerkintä pysyi aiemmin 2-4 vuoden ajan, tuo uudistus todella merkittävän parannuksen lukuisten ihmisten elämään. Luottotiedot voi saada takaisin selvästi aiempaa nopeammin.

Toinen suuri muutos on, että uudistuksen myötä jokainen velka käsitellään omanaan. Muista veloista aiheutuvat maksuhäiriömerkinnät eivät enää vaikuta toisiinsa, vaan jokaiseen velkaan liittyvä merkintä käsitellään omanaan.

Muutos kannustaa maksamaan velat pois

Toinen lakiuudistuksen suurista muutoksista koskee uusien velkojen vaikutusta vanhoihin merkintöihin. Aiemmin maksuhäiriömerkintä oli voimassa kahden tai kolmen vuoden ajan, mutta uudet merkinnät pidensivät sen voimassaoloaikaa.

Uudistuksen myötä uudet merkinnät eivät enää vaikuta vanhojen voimassaoloon. Jokainen velka ja merkintä käsitellään omanaan, ja kyseistä velkaa koskeva merkintä poistuu kuukauden kuluessa siitä, kun velka on maksettu ja siitä on tehty merkintä rekisteriin.

Uudistuksen tavoitteena on paitsi helpottaa velallisten elämää myös kannustaa maksamaan velat pois. Lisäksi uudistuksen toivotaan vähentävän ylivelkaantumista.

Merkintä poistuu vasta kun velka on hoidettu

Maksuhäiriömerkintään voi pyytää REF-merkintää vasta silloin, kun velka on kokonaisuudessaan maksettu. Siten uudistus ei helpota tilannetta niille, jotka eivät pysty maksamaan merkinnän aiheuttamaa velkaa pois.

Velan yleinen vanhentumisaika on 3-5 vuotta. Käytännössä velat eivät yleensä vanhene tässä ajassa, koska velkoja voi katkaista vanhentumisen lähettämällä aiheesta aina uuden muistutuslaskun.

Velan lopullinen vanhentumisaika on 15-25 vuotta, eikä sitä voi katkaista, vaan velka lakkaa olemasta ajan tullessa täyteen. On velallisen vastuulla tarkistaa, milloin velka vanhenee. 

Koska lopullinen vanhentumisaika on pitkä, kannattaa velat pyrkiä maksamaan mahdollisimman pian. Tällöin myös niihin liittyvät maksuhäiriömerkinnät poistuvat.

Uusi luottotietolaki ei siis helpota lainan saamista niiden osalta, jotka ovat yhä velkaongelmissa. Se nopeuttaa kuitenkin luottotietojen takaisin saamista, kun vanhat velat on saanut maksettua. Velkaongelmien kanssa yhä painivien kannattaa olla yhteydessä Takuusäätiöön, joka tarjoaa maksutta talousapua kuluttajille.

Scroll to Top