Euribor-korko

Euribor-korko on euroalueen yleisin viitekorko, joka on yleensä sekä lainojen että talletusten viitekorkona. 

Mihin kaikkeen euribor-korko vaikuttaa ja miksi jokaisen kannattaa olla kiinnostunut siinä tapahtuvista muutoksista? Tutustu aiheeseen tarkemmin tässä artikkelissa.

Kilpailuta lainasi maksutta!

Mikä on euribor-korko?

Sana euribor on lyhenne, joka tulee sanoista Euro Interbank Offered Rate. Euribor on euroalueen rahamarkkinoiden yhteinen viitekorko, jota pankit ovat velvollisia noudattamaan lainatessaan rahaa ilman vakuuksia toisilleen. Tätä rahaliikennettä kutsutaan pankkien välisiksi rahamarkkinoiksi.

Euribor-korkoa päivitetään jatkuvasti ja sitä hallinnoi European Money Markets Insitute eli EMMI. Euribor-korko on viitekorko, millä tarkoitetaan julkisesti noteerattua korkoa. Viitekorkoja on muitakin, mutta euribor on näistä euroalueella ehdottomasti merkittävin.

Tavallista kuluttajaa euribor-korko mietityttää eniten silloin, kun haetaan asuntolainaa tai muuta lainaa. Euribor vaikuttaa välillisesti myös kaikkiin lainoihin, vaikka sitä ei suoraan käytettäisikään viitekorkona.

Mitä tarkoittaa euribor 3kk, euribor 6kk ja euribor 12kk?

EMMI:n nimeämä eri euromaiden pankeista koostuva paneeli päivittää euriborin päivittäin. Euribor kertoo siten päivittäin sen, mihin hintaan pankit ovat valmiita lainaamaan rahaa toisilleen.

Kun pankki lainaa rahaa asiakkaille, asettaa se viitekoron päälle vielä marginaalin. Marginaali on se voitto, jonka pankki saa itselleen lainatessaan rahaa eteenpäin.

Rahamarkkinoita voikin verrata tavalliseen kaupankäyntiin. Euribor on tukkuhinta, jonka pankki joutuu maksamaan rahasta. Lainatessaan rahaa eteenpäin pankki laittaa tukkuhinnan päälle vielä itselleen jäävän osuuden. 

Siten lainan lopullinen hinta muodostuu viitekorosta ja pankin asettamasta marginaalista. Tämä on se lopullinen hinta, jonka asiakas maksaa lainakorkoina.

Kuluttajien lainakorkoja ei ole tietenkään mielekästä muuttaa päivittäin Euriborin muutosten mukaan. Siksi lainaan valitaan pidempiaikainen euribor-korko, joka tarkistetaan tietyin väliajoin.

Esimerkiksi euribor 3kk tarkistetaan aina kolmen kuukauden välein. Uusi korko määritetään korkovaihteluiden perusteella ja se on voimassa jälleen seuraavat kolme kuukautta. Lainamarkkinoilla erityisesti luottokorttien ja vakuudettomien lainojen korot on usein sidottu kolmen kuukauden euriboriin.

Asuntolainat sidotaan puolestaan vielä pidempiaikaiseen 12 kuukauden euriboriin, joka tarkistetaan vuosittain. Pidempiaikainen viitekorko ei ole kovin altis rahamarkkinoiden lyhytaikaisille heilahteluille. Toisaalta sen nostaminen johtaa siihen, että lainan viitekorko pysyy korkealla tasolla koko seuraavan vuoden.

Negatiivinen euribor, mitä se tarkoittaa?

Viime aikoina on koettu suuria muutoksia viitekoroissa, mutta sitä ennen saimme nauttia pitkään jopa negatiivisista viitekoroista. Yleensä tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pankki lainaisi asiakkaille rahaa miinusmerkkisellä korolla.

Lainasopimuksissa määritetään usein, että viitekoron ollessa negatiivinen, käytetään silloin viitekorkona nollaa. Vaikka rahaa ei ole mahdollista saada lainattua ilmaiseksi, tarkoittaa se silti edullisempaa lainaa.

Nämä kaikki löytyvät lainatarjouksesta sekä tietysti lopullisesta lainasopimuksesta, joka allekirjoitetaan ennen lainan saamista. Oman lainan koron tiedot kannattaakin tarkistaa ennen sopimuksen allekirjoittamista, jotta osaa arvioida, miten viitekorkojen muutokset vaikuttavat kokonaiskorkoon.

Mihin kaikkeen euribor vaikuttaa?

Euriborissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat jokaisen suomalaisen arkeen monin tavoin. Suurin vaikutus tulee asuntolainojen kautta, kun asuntovelallisten kuukausittaiset lainanhoitokulut nousevat. 

Vuokralla asuvat eivät ole hintojen nousulta täysin turvassa, koska asuntolainojen hintojen nousu aiheuttaa korotuspaineita myös asuntojen vuokriin. Siten asuminen tulee aiempaa kalliimmaksi, mikä vähentää muuhun käytettävissä olevaa rahaa.

Euribor-koron taso vaikuttaa myös opintolainojen, luottokorttien ja vakuudettomien lainojen korkoihin. Siten aiemmin otetun lainan kustannukset nousevat, mikä vaikuttaa jälleen siihen, kuinka paljon kuukausittain on rahaa muuhun.

Erityisesti asuntolainaa ottaessa kannattaakin varmistua siitä, että talous tulee kestämään myös muutokset euribor-koron tasossa. Myös pankit huomioivat asian, mitä kutsutaan asuntolainan stressitestiksi. 

Stressitestissä pankki laskee, riittävätkö hakijan tulot maksamaan lainan myös silloin, jos korot nousevat. Jos tästä on epäilyksiä, ei lainaa myönnetä.

Kiinteä korko vai vaihtuva korko?

Kiinteä korko tarkoittaa sitä, että lainalle on sovittu tietty korko, joka ei muutu. Se voidaan sopia koko laina-ajaksi tai tietyn pituiseksi ajaksi, minkä jälkeen korko tarkistetaan. 

Vaihtuvakorkoisen lainan viitekorko on puolestaan sidottu yleiseen korkotasoon. Tällöin lainan korkoprosentti muuttuu aina silloin, kun viitekorkoon tehdään tarkistus.

Sekä vakuudettomat lainat että asuntolainat voivat olla joko kiinteäkorkoisia tai niiden korko voi vaihdella. Kiinteä korko suojaa lainanottajaa viitekoron nousuilta. Toisaalta se on usein hieman korkeampi kuin viitekoron sen hetkinen taso.

Miten euribor-korko määräytyy?

Euribor-korko tarkistetaan päivittäin, ja se perustuu paneelissa olevien pankkien toteutuneisiin kauppoihin. Ilmoitetuista koroista jätetään huomioimatta tietty määrä ylimpiä ja alempia lukuja. Tämän jälkeen lasketaan keskiarvo, joka vielä pyöristetään.

Päivittäiset euribor korot pääsee tarkistamaan Suomen Pankin sivuilta, josta löytyy niiden tasot pidemmältä aikaväliltä.

Pidempiaikaisten euriborien suuruus määritetään tiettyinä korontarkistuspäivinä. Tämä korko on voimassa sen jälkeen seuraavaan korontarkistuspäivään. Mikäli vuoden aikana euriborissa on tapahtunut suuria muutoksia, voi korontarkistus tuoda asuntovelallisille ison muutoksen asumiseen kuluviin kustannuksiin. 

Euribor-korko ennuste

Euroalueella elettiin todella pitkään nollakorkojen aikaa, joten siitä ehti tulla monille lähes normaalitilanne. Euribor on kuitenkin kohonnut voimakkaasti viime aikoina, ja lähes jokaisena korontarkistuspäivänä korkoja on nostettu.

Tämä on tietysti tiennyt monille yhä kasvavia kustannuksia sekä asumisen että muiden lainojen osalta. 

Euribor-korko ennuste on vaikea tehdä luotettavasti, joten varmuutta korkojen suunnasta ei ole. Useat asiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että koroissa on saavutettu huippu ja tulevana vuonna korot tulevat asettumaan nykyiselle tasolle tai jopa laskemaan hieman.

Varmoja ennusteita on kuitenkin mahdoton sanoa. Asuntovelallisten onkin hyvä seurata rahamarkkinoiden tilannetta ja reagoida tarvittaessa kulutustottumuksia muuttamalla, jos viitekorkoihin kohdistuu nousupaineita.

Kilpailuta lainasi maksutta!

Scroll to Top